THƯƠNG MẠI

 


Luật Sư
Nguyễn Thu Hương

2114 Senter Rd. Suite 5
San Jose, CA.95112
408-275-1626

Thuốc Bắc
DƯƠNG LAI CẢNH
 
2449 Alvin Ave.                    
San Jose, CA.95121           
408-532-6982            
          
 

DƯƠNG LAI CÃNH

 

 


   

 

  

2449 Alvin Ave.
San Jose, CA 95121
408-532-6982

SENTER PHARMACY
2643 - A Senter Rd.
San Jose, CA 95111
408-287-4899

DANNY DUNG NGUYEN
1221 Story Rd. 2nd Floor # 90
San Jose, CA 95122
408-295-6865
408-515-2159

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIN VUI

                      THÀNH HÔN

   Chúng tôi toàn thể hội viên Hội Ái Hữu Bạc Liêu xin chung vui cùng
   Đồng Hương Bạc Liêu
:

           Ông Bà  TRƯƠNG THU NHỰT  -  TRẦN VĂN ĐỒNG

                          Đã làm Lễ Thành Hôn cho con là :

  TRẦN NHẬT NAM   đẹp duyên cùng NGUYỄN THỊ KIM  


_______________________________________________________________   

 

                         THÀNH HÔN

   Chúng tôi toàn thể hội viên Hội Ái Hữu Bạc Liêu xin chung vui cùng
   Đồng Hương Bạc Liêu
:

           Ông Bà  ĐƯỜNG CHÍ QUỐC - HUỲNH THỊ HUỆ

                          Đã làm Lễ Thành Hôn cho con là :

         DUONG DAN  đẹp duyên cùng TRUONG KHANH

______________________________________________________   

 

                                     VU QUY

   Chúng tôi toàn thể hội viên Hội Ái Hữu Bạc Liêu xin chung vui cùng
   Đồng Hương Bạc Liêu
:

              Ông Bà TRƯƠNG NHỨT SƠN - NGUYỄN THỊ TRÀ

                          Đã làm Lễ Vu Quy cho con là :

                    TRUONG KHANH đẹp duyên cùng DUONG DAN

______________________________________________________

 

                           THÀNH HÔN

   Chúng tôi toàn thể hội viên Hội Ái Hữu Bạc Liêu xin chung vui cùng
   Đồng Hương Bạc Liêu
:

                Ông Bà  TRẦN QUANG MẪN - HỒ THỊ NGỌC ĐIỆP

                          Đã làm Lễ Thành Hôn cho con là :

     TRẦN QUANG PHƯỚC  đẹp duyên cùng BELLA MISAL GUILLEN

_________________________________________________

 

                                 VU QUY

   Chúng tôi toàn thể hội viên Hội Ái Hữu Bạc Liêu xin chung vui cùng
   Đồng Hương Bạc Liêu
:

                Ông NGUYỄN BÌNH HÒA và TRIỆU THU LANG

                          Đã làm Lễ Vu Quy cho con là :

              NGUYỄN NGỌC TRÚC đẹp duyên cùng SAM SUONG   

__________________________________________________

 

                              THÀNH HÔN

   Chúng tôi toàn thể hội viên Hội Ái Hữu Bạc Liêu xin chung vui cùng
   Đồng Hương Bạc Liêu
:

                         Ông Bà  VƯƠNG CÔNG THÀNH

                          Đã làm Lễ Thành Hôn cho con là :

               VƯƠNG NGHĨA HƯNG  đẹp duyên cùng HUYỀN TRÂN

_________________________________________________

    

 

                                VU QUY

   Chúng tôi toàn thể hội viên Hội Ái Hữu Bạc Liêu xin chung vui cùng
   Đồng Hương Bạc Liêu
:

                Ông LÊ VĂN SẮC và GIANG HỒNG ANH

                          Đã làm Lễ Vu Quy cho con là :

           LÊ HỒNG ANGELIC đẹp duyên cùng PHẠM VŨ ANTHONY

_________________________________________________

 

                             THÀNH HÔN

   Chúng tôi toàn thể hội viên Hội Ái Hữu Bạc Liêu xin chung vui cùng
   Đồng Hương Bạc Liêu
:

                Ông NGUYỄN BÌNH HÒA và Bà TRIỆU THU LANG

                          Đã làm Lễ Thành Hôn cho con là :

    NGUYỄN DUY SAN đẹp duyên cùng ĐINH PHƯƠNG LOAN                                                                                                              

          vào ngày 14 tháng 11 năm 2015, tai San Jose  -  California

         Thân chúc DUY SAN và PHƯƠNG LOAN  trăm năm hạnh phúc       

_________________________________________________

 

                             THÀNH HÔN

   Chúng tôi toàn thể hội viên Hội Ái Hữu Bạc Liêu xin chung vui cùng
   Đồng Hương Bạc Liêu
:

                Ông HỒNG VĂN PHẨM và Bà HUỲNH THỊ BẠCH MAI

                          Đã làm Lễ Thành Hôn cho con là :

    HỒNG ANH TUẤN đẹp duyên cùng HOLLY DANIELLE BARBERA                                                                                                              

   vào ngày 24 tháng 10 năm 2015, tai Squaw Valley- Lake Tahoe - California

  Thân chúc ANH TUẤN và HOLLY DANIELLE  trăm năm hạnh phúc

______________________________________________________


 

                                 VU QUY

   Chúng tôi toàn thể hội viên Hội Ái Hữu Bạc Liêu xin chung vui cùng
   Đồng Hương Bạc Liêu
:

                Ông LÊ VĂN SẮC và GIANG HỒNG ANH

                          Đã làm Lễ Vu Quy cho con là :

              LÊ HỒNG ANNA đẹp duyên cùng STURM THANH JUSTIN

        

        

______________________________________________________

 
Trang: 1
THƯƠNG MẠI
      

235 W. Calaveras Blcd
Milpitas, CA 95035
408-945-5909
.

  

481 E. Calaveras Blvd.
Milpitas, CA 95035
408-263-8288

262 E. Santa Clara St
San Jose, CA 95113
408-289-8688

520 Showers DR.
Mountain View, CA 94040
650-947-8888

6905 Camino Arroyo Dr, # 10
Gilroy, CA 95020
408-847-6988

 

 

 

 

 

 

 1818 tULLY rD. sUITE 162A
San Jose, CA 95122
408-528-1528


 

 


 


 


1049 E. Santa Clara St.
San Jose, CA 95116
408-292-4444
800-884-8358


 

 

 

 

 

 

 

 

  
102 Spring Stowne Center
Vallejo, CA 94591
707-649-0888
88 Peabody Rd # B
Vacaville, CA 95687
707-452-8829

508 Contra Costa Blvd. # P
Pleasant Hill, CA 94523
925-680-8135

3495 Sonoma Blvd. # H
Vallejo, CA 94590
707-557-2780

102 Spring Stowne Center
Vallejo, CA 94591
707-649-0888

 
KIM LOAN HEALTH CARE
1111 Story Rd., # 1105
SAn Jose, CA 95122
408-292-8838


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2013 by Hội Ái Hữu Bạc Liêu Bắc Cali