THƯƠNG MẠI

 


Luật Sư
Nguyễn Thu Hương

2114 Senter Rd. Suite 5
San Jose, CA.95112
408-275-1626

Thuốc Bắc
DƯƠNG LAI CẢNH
 
2449 Alvin Ave.                    
San Jose, CA.95121           
408-532-6982            
          
 

DƯƠNG LAI CÃNH

 

 


   

 

  

2449 Alvin Ave.
San Jose, CA 95121
408-532-6982

SENTER PHARMACY
2643 - A Senter Rd.
San Jose, CA 95111
408-287-4899

DANNY DUNG NGUYEN
1221 Story Rd. 2nd Floor # 90
San Jose, CA 95122
408-295-6865
408-515-2159

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIÊN LẠC HỘI
Bạcliêu

HỘI ÁI HỮU BẠCLIÊU MIỀN BẮC CALIFORNIA

THE BACLIEU MUTUAL ASSOCIATION OF NORTHERN CALIFORNIA

32430 WOODLAND DRIVE - UNION CITY  CA.94587

 

Hội Trưởng :    LƯU TRƯỜNG KIỆN   408-398-9395

Tổng Thư Ký :  LÂM HOÀNG SƠN   408-690-1051

Thủ Quỹ   :       CHÂU THỊ HUÊ


Cựu Hội Trưởng :     LIÊN HÁN NHƯ              408-859-5317

                                            LƯU TRƯỜNG THỌ            408-921-7682

                                   HÙNG LƯƠNG                   408-489-4685

                                   NGUYỄN BÌNH HÒA           408-590-0184

                                   HUỲNH NGỌC ẨN              650-823-6060

                                   TRẦN VĂN LIÊM                 408-300-0761


Có Hội Trưởng  :      HỒ VĂN LÀNH

                                      DIỆP QUAN HỒNG

                                             

 

                     www.hoiaihuubaclieubaccali.com

                     email :  hoibaclieubaccali@sbcglobal.net

 


THƯƠNG MẠI
      

235 W. Calaveras Blcd
Milpitas, CA 95035
408-945-5909
.

  

481 E. Calaveras Blvd.
Milpitas, CA 95035
408-263-8288

262 E. Santa Clara St
San Jose, CA 95113
408-289-8688

520 Showers DR.
Mountain View, CA 94040
650-947-8888

6905 Camino Arroyo Dr, # 10
Gilroy, CA 95020
408-847-6988

 

 

 

 

 

 

 1818 tULLY rD. sUITE 162A
San Jose, CA 95122
408-528-1528


 

 


 


 


1049 E. Santa Clara St.
San Jose, CA 95116
408-292-4444
800-884-8358


 

 

 

 

 

 

 

 

  
102 Spring Stowne Center
Vallejo, CA 94591
707-649-0888
88 Peabody Rd # B
Vacaville, CA 95687
707-452-8829

508 Contra Costa Blvd. # P
Pleasant Hill, CA 94523
925-680-8135

3495 Sonoma Blvd. # H
Vallejo, CA 94590
707-557-2780

102 Spring Stowne Center
Vallejo, CA 94591
707-649-0888

 
KIM LOAN HEALTH CARE
1111 Story Rd., # 1105
SAn Jose, CA 95122
408-292-8838


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2013 by Hội Ái Hữu Bạc Liêu Bắc Cali